Home > Produkty > Polyesterové pryskyřice

Produkty > Polyesterové pryskyřice

název stručná charakteristika želatinace tvarová stálost
za tepla

Pryskyřice s nízkým obsahem styrénu

M 105 TA
tixotropní pryskyřice, krátká doba želatinace
20 minut
66 oC
M 105 TB
tixotropní pryskyřice, střední doba želatinace 40 minut 66 oC
M 105 TC
tixotropní pryskyřice, dlouhá doba želatinace 60 minut 66 oC
M 105 TAR
tixotropní pryskyřice, řízené vytvrzování 30 minut 66 oC
M 105 TBR
tixotropní pryskyřice, řízené vytvrzování 45 minut 66 oC
M 105 TCR
tixotropní pryskyřice, řízené vytvrzování 60 minut 66 oC
M 300 TA
tixotropní pryskyřice, vysoké HDT 20 minut 90 oC
M 300 TB
tixotropní pryskyřice, vysoké HDT 40 minut 90 oC
M 300 TC
tixotropní pryskyřice, vysoké HDT 60 minut 90 oC
M 300 TAR
tixotropní pryskyřice, vysoké HDT, řízené vytvrzování 20 minut 90 oC
M 300 TBR
tixotropní pryskyřice, vysoké HDT, řízené vytvrzování 40 minut
90 oC
M 530 TA
tixotropní pryskyřice, isoftalická 20 minut 90 oC
M 530 TB
tixotropní pryskyřice, isoftalická 40 minut 90 oC

Pryskyřice pro všeobecné použití

G 102 TA
tixotropní pryskyřice, krátká doba želatinace 20 minut 68 oC
G 102 TB
tixotropní pryskyřice, dlouhá doba želatinace 45 minut 68 oC
G 300 TPA
tixotropní pryskyřice, vysoké HDT, krátká doba želatinace 20 minut 95 oC
G 300 TPB
tixotropní pryskyřice, vysoké HDT, dlouhá doba želatinace 45 minut 95 oC

Pryskyřice pro plastobetony a umělé mramory

G 103 E
pryskyřice se střední viskozitou 5 minut 70 oC
S 280 E
pryskyřice s nízkým obsahem styrénu 12 minut 60 oC
S 380
pryskyřice s vysokou reaktivitou 4 minuty 95 oC

Pryskyřice samozhášivé

F 207 TPA
tixotropní, krátká doba želatinace 30 minut 75 oC
F 207 TPB
tixotropní, dlouhá doba želatinace 50 minut 75 oC
F 240 TF
tixotropní pryskyřice, klasifikace M2 15 minut 75 oC

Pryskyřice průsvitné

G 200 LE
netixotropní, vysoce průzračná, odolná vůči povětrnostním vlivům 12 minut 80 oC

Pryskyřice chemicky odolné a potravinářská

K 530 TE
tixotropní pryskyřice, předurychlená, dobré mechanické vlastnosti v kombinaci s vysokou tepelnou a chemickou odolností 12 minut 93 oC
K 530 TB
tixotropní pryskyřice, předurychlená, dobré mechanické vlastnosti v kombinaci s vysokou tepelnou a chemickou odolností 35 minut 93 oC

Pryskyřice ostatní

S 380 H
ortoftalická pultruzní pryskyřice 5 minut 95 oC